Đăng ký xin Cấp phó bản


Hướng dẫn việc xin cấp phó bản
Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Cam-pu-chia
 

Tài liệu cần cung cấp:

  1. Bản gốc Giấy uỷ quyền được công chứng (như mẫu đính kèm);
    ( word File ) ( pdf file )
  2. Bản sao (các) Giấy chứng nhận đăng ký Nhãn hiệu hàng hoá nếu có;
  3. Thư giải trình lý do thất lạc Giấy chứng nhận đăng ký Nhãn hiệu   (chỉ cần dấu (nếu có) và chữ ký của người uỷ quyền trên thư này, không cần công chứng).

Back to top