Đăng ký xin cấp phó bản/Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ


 CÁC THỦ TỤC ĐĂNG KÝ XIN CẤP PHÓ BẢN/ ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TÊN, ĐỊA CHỈ

I- Đăng ký xin Cấp phó bản

Tài liệu cần cung cấp:

1. Giấy uỷ quyền cho WINCO (như mẫu đính kèm); ( Word File ) ( pdf file )

2, Thư của chủ sở hữu gửi cho Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam trình bày lý do thất lạc hoặc làm hỏng Văn bằng bảo hộ.

II- Đăng ký Thay đổi tên/địa chỉ

Tài liệu cần cung cấp:

1. Giấy uỷ quyền cho WINCO (như mẫu đính kèm); ( Word File ) ( pdf file )

2. Các xác nhận của cơ quan chức năng về việc thay đổi tên/địa chỉ hoặc các tài liệu chứng minh việc thay đổi đó (như Giấy phép kinh doanh) (yêu cầu phải có khi nộp đơn);

3. Bản gốc văn bằng bảo hộ.

 

Back to top