Gia hạn và duy trì hiệu lực


Hướng dẫn việc gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Lào

 

Tài liệu cần cung cấp: 

  1. Bản gốc Giấy uỷ quyền được công chứng từ chủ sở hữu nhãn hiệu (pdf file ); word file )

  2. Bản sao (các) Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

Back to top