Mẫu giấy ủy quyền & các mẫu khác

Hướng dẫn nộp đơn

 

1. Bảo hộ Sở hữu Trí tuệ ở Việt Nam
2. Bảo hộ Nhãn hiệu, sáng chế ở Lào, Cam-pu-chia, Myanmar và Trung Quốc

Back to top