Nhãn hiệu/kiểu dáng công nghiệp/bản quyền tác giả


Hướng dẫn đăng ký nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, bản quyền tác giả ở Việt Nam

 

Các thủ tục đăng ký nhãn hiệu

-    Giấy uỷ quyền ( theo mẫu -  01bản); ( word.doc ) ( pdf file )
-    Mẫu nhãn hiệu;
-    Bảng liệt kê danh mục hàng hoá/dịch vụ sẽ gắn nhãn hiệu;
-    Đơn yêu cầu đăng ký nhãn hiệu ( theo mẫu -  01bản).

Các thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp

-    Giấy uỷ quyền ( theo mẫu -  01bản); ( word.doc ) ( pdf file )
-    Bộ ảnh chụp hoặc bộ bản vẽ kiểu dáng công nghiệp cần đăng ký bao gồm ảnh mặt trước, mặt sau, mặt trên, mặt dưới, mặt bên phải, mặt bên trái, ảnh tổng thể (05 bộ);
-    Tên kiểu dáng công nghiệp;
-    Tên, địa chỉ, quốc tịch của tác giả kiểu dáng công nghiệp;
-    Thư lệnh ( theo mẫu -  01bản).


Các thủ tục đăng ký bản quyền tác giả

   Giấy uỷ quyền ( theo mẫu - 01 bản); ( word.doc ) ( pdf file )
-    Bản sao chứng minh nhân dân của tác giả ( 01 bản);
-    Bản sao có Công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
-    Quyết định giao nhận nhiệm vụ ( theo mẫu - 01 bản);
-    Văn bản cam kết (theo mẫu – 01 bản);
-    Mẫu tác phẩm đăng ký ( 03 bản in và 03 đĩa CD/tác phẩm);

 

 

 

Back to top