Xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ


HƯỚNG DẪN CÁC THỦ TỤC XỬ LÝ XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Tài liệu cần thiết cho việc xử lý xâm phạm gồm:

1. Giấy uỷ quyền (theo mẫu - 01 bản); ( word File ) ( pdf file )

2. Công văn gửi Công ty Winco đề nghị tiến hành các công việc trên.

3. Văn bằng bảo hộ.

4. Bằng chứng, mẫu sản phẩm thật và mẫu sản phẩm vi phạm.

5. Các thông tin liên quan đến cá nhân hoặc tổ chức vi phạm  như: Tên đầy đủ, địa chỉ, số điện thoại (nếu có).

Back to top