Điểm tin văn bản pháp luật mới nổi bật tháng 9 Năm 2020

Ngày cập nhật: 31/08/2020 lúc 1:55:39

1. Cư dân biên giới qua biên giới làm ruộng, rẫy bị phạt đến 5 triệu đồng

Đây là mức phạt tiền được quy định tại Nghị định 96/2020/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.

Theo đó, phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với cư dân biên giới có hành vi qua biên giới làm ruộng, rẫy.

(Hiện hành Nghị định 169/2013/NĐ-CP quy định mức phạt đối với hành vi “Vượt biên giới làm ruộng, rẫy” là 2.500.000 đồng đến 4.000.000 đồng).

Nghị định 96/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 10/10/2020.

2. Tăng mức giới hạn trách nhiệm bồi thường của người vận chuyển hàng không

Chính phủ ban hành Nghị định 97/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 về tăng mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người vận chuyển trong vận chuyển bằng đường hàng không.

Theo đó, tăng mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người vận chuyển trong vận chuyển hàng không, như sau:

– Đối với vận chuyển hành khách:

+ Mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại về tính mạng, sức khỏe của hành khách tăng từ 100.000 đơn vị tính toán (ĐVTT) lên thành 128.821 ĐVTT cho mỗi hành khách;

+ Mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vận chuyển chậm tăng từ 4.150 ĐVTT lên thành 5.346 ĐVTT cho mỗi hành khách.

– Đối với vận chuyển hành lý (bao gồm cả ký gửi và xách tay), mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại do mất mát, thiếu hụt, hư hỏng hoặc do vận chuyển chậm tăng từ 1.000 ĐVTT lên thành 1.288 ĐVTT cho mỗi hành khách.

– Đối với vận chuyển hàng hóa, mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại do mất mát, thiếu hụt, hư hỏng hoặc do vận chuyển chậm tăng từ 17 ĐVTT lên thành 22 ĐVTT cho mỗi kilôgam hàng hóa.

Đơn vị tính toán (ĐVTT) là đơn vị tiền tệ do Quỹ tiền tệ quốc tế xác định và được chuyển đổi sang Đồng Việt Nam theo tỷ giá chính thức do Ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm thanh toán.

Nghị định 97/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15/10/2020.

3. Không bố trí giảng dạy với giáo viên chưa đạt chuẩn trong trường hợp sau

Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư 24/2020/TT-BGDĐT quy định việc sử dụng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục trong các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo.

Cụ thể, giáo viên chưa đạt chuẩn trình độ nhưng không thuộc đối tượng nâng chuẩn theo quy định sẽ không được bố trí tiếp tục giảng dạy trong trường hợp sau:

Trong 02 năm liên tiếp (2018, 2019), giáo viên có kết quả đánh giá, xếp loại không đạt chuẩn nghề nghiệp và có một năm được phân loại, đánh giá viên chức (xếp loại chất lượng viên chức) ở mức không hoàn thành nhiệm vụ.

Giáo viên sẽ được sắp xếp tham gia bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để bố trí sang vị trí việc làm khác phù hợp tại cơ sở giáo dục cho đến khi nghỉ hưu theo quy định.

Thông tư 24/2020/TT-BGDĐT có hiệu lực thi hành từ ngày 10/10/2020.

4. Phạt đến 50 triệu đồng hành vi tự ý điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu

Đây là mức phạt tại Nghị định 99/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí.

Theo đó, phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với tổ chức có hành vi tự ý điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu không đúng thời điểm thương nhân đầu mối hoặc thương nhân phân phối xăng dầu quy định.

Trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm thì ngoại trừ mức phạt tiền nêu trên còn bị tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu từ 01 tháng đến 03 tháng.

Nghị định 99/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 11/10/2020.

RELATED ARTICLES: