Thông báo 280/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hòa Bình do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày cập nhật: 27/08/2020 lúc 9:45:45

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 280/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 07 tháng 8 năm 2020

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRỊNH ĐÌNH DŨNG TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH HÒA BÌNH

Ngày 24 tháng 7 năm 2020, tại thành phố Hòa Bình, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Hòa Bình về tình hình kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm 2020 và một số nhiệm vụ, giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất kinh doanh, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội. Cùng dự buổi làm việc có lãnh đạo các Bộ, cơ
quan: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Tài nguyên và
Môi trường, Văn phòng Chính phủ và đại diện các Bộ: Giao thông vận tải, Kế
hoạch và Đầu tư. Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo tỉnh Hòa Bình, phát biểu của
đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và ý kiến của các Bộ, cơ quan, Phó Thủ tướng Chính phủ
Trịnh Đình Dũng kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Tỉnh Hòa Bình là cửa ngõ vùng Tây Bắc, là vùng đệm trung gian tiếp nối giữa đồng bằng sông Hồng với vùng núi cao miền Tây Bắc của Tổ quốc và nằm trong vùng Thủ đô, là địa phương giàu truyền thống văn hóa, lịch sử, cách mạng và có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế – xã hội (vị trí địa lý thuận lợi, tài nguyên thiên nhiên phong phú, nền văn hóa đa dạng, nguồn nhân lực có chất lượng…). Trong thời gian qua, mặc dù còn nhiều khó
khăn, thách thức nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hòa Bình đã nỗ lực
phấn đấu, đạt được thành tựu quan trọng. Kinh tế liên tục đạt tăng trưởng khá
(năm 2018 đạt 8,36%, năm 2019 đạt 6,75%), cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực
theo hướng thị trường và đi đầu trong một số lĩnh vực như dịch vụ du lịch, sân
golf; văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, duy trì và phát huy được bản sắc văn
hóa truyền thống. Việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã đạt kết
quả tốt; quốc phòng được tăng cường, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự
an toàn xã hội được đảm bảo. Bộ mặt đô thị và nông thôn có nhiều đổi mới; xây
dựng nông thôn mới đạt kết quả khá cao; đời sống nhân dân được cải thiện và
nâng cao.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, tỉnh Hòa Bình vừa tích cực triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và các bệnh truyền nhiễm khác, vừa nỗ lực phát triển kinh tế – xã hội. Tỉnh đã và đang tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho đầu tư, cho sản xuất kinh doanh của Nhà nước, doanh nghiệp và người dân theo chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ;
tạo môi trường đầu tư thuận lợi để thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, phấn đấu đạt kết quả cao nhất trong năm 2020.

Bên cạnh kết quả đạt được, tỉnh Hòa Bình cũng đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Quy mô nền kinh tế còn nhỏ, GRDP bình quân đầu người thấp hơn mức trung bình của cả nước; chuyển dịch cơ cấu kinh tế chưa đạt yêu cầu; gặp nhiều khó khăn và còn nhiều điểm nghẽn trong việc khai thác, phát huy tiềm năng, lợi thế vốn có. Tình hình thiên tai (lũ quét, sạt lở đất …), thời tiết, dịch bệnh diễn biến phức tạp, cực đoan ảnh hưởng không nhỏ
tới phát triển kinh tế – xã hội; đời sống của một bộ phận người dân còn khó
khăn. Hệ thống kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hệ thống giao thông (cả đối nội và
đối ngoại) chưa được chú trọng đầu tư; nhu cầu vốn đầu tư phát triển kinh tế –
xã hội lớn nhưng khả năng đáp ứng còn hạn chế.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI

Để phát huy, khai thác các tiềm năng, thế mạnh của địa phương, phấn đấu đạt kết quả cao trong năm 2020 và phát triển kinh tế – xã hội toàn diện trong các năm tới, tỉnh Hòa Bình cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 có thể còn kéo dài và diễn biến khó lường, tỉnh Hòa Bình tuyệt đối không được chủ quan, luôn đề cao cảnh giác, theo dõi sát tình hình; thực hiện
đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, kiên quyết không để dịch bệnh quay trở lại và lây lan trong cộng đồng.

2. Tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và người dân; cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy doanh nghiệp phát
triển, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều
kiện đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công cũng như vốn đầu tư xã hội.

3. Tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; trong đó chú trọng việc xây dựng các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội,
quốc phòng, an ninh trong văn kiện Đại hội, làm căn cứ để xây dựng Chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của địa phương trong thời gian tới.

4. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch trên địa bàn; triển khai lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các quy hoạch chuyên ngành (xây dựng, giao thông, đô
thị, dân cư, phòng chống thiên tai, sử dụng đất rừng, …), đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất.

5. Phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan trong việc xây dựng các kế hoạch để triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh như kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025, kế hoạch huy động các nguồn vốn đầu tư (ngân sách nhà nước, ODA, FDI, tư nhân …); trong đó chú
trọng, tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng thiết yếu, đặc biệt là hệ thống giao thông (đối nội và đối ngoại) để tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương. Chủ động làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư và chuẩn bị quỹ đất để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư theo quy hoạch, kếhoạch.

6. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, tăng cường thực hiện dịch vụ công  trực tuyến; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới theo hướng thực chất, lấy kinh tếlàm trung tâm để cải thiện và nâng cao đời sống người dân; giữ vững ổn định xã hội.

III. VỀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA TỈNH

1. Về cơ chế, chính sách đặc thù làm cơ sở phát triển kinh tế – xã hội: Tỉnh thực hiện theo các cơ chế, chính sách và quy định hiện hành; tăng cường hợp tác, liên kết phát triển vùng và phối hợp triển khai quy hoạch vùng.

2. Về đầu tư xây dựng hệ thống đường ống dẫn nước của Dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, tổng hợp vào danh mục các dự án của Bộ quản lý theo thứ tự ưu tiên đầu tư để bố trí vốn thực hiện trong kế hoạch đầu tư công trung
hạn giai đoạn 2021 – 2025 theo quy định.

3. Về triển khai đoạn tuyến đường vành đai 5 – Vùng thủ đô Hà Nội trên địa bàn tỉnh Hòa Bình: Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính nghiên cứu kế
hoạch đầu tư, phương án huy động vốn và hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình
triển khai thực hiện; báo cáo Thủ tướng Chính phủ các vấn đề vượt thẩm quyền.

4. Về bổ sung quy hoạch và đầu tư tuyến đường nối từ hồ Hòa Bình đến khu du lịch Tam Chúc tỉnh Hà Nam: Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình và Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam nghiên cứu việc bổ sung tuyến
đường nối từ hồ Hòa Bình đến khu du lịch Tam Chúc tỉnh Hà Nam vào quy hoạch
mạng lưới đường bộ Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Luật
Quy hoạch và xây dựng kế hoạch đầu tư dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn.

5. Về hỗ trợ từ ngân sách trung ương để xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển và di dời dân khẩn cấp tại những khu vực lũ ống, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn: Trước mắt, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa
Bình sử dụng nguồn dự phòng ngân sách địa phương và số vốn đã được hỗ trợ từ ngân sách trung ương trong các năm 2017, 2018, 2019 để xử lý, khắc phục các dự án, hạng mục xung yếu, cấp bách nhất. Đồng thời rà soát, tổng hợp vào danh mục các dự án của Tỉnh quản lý theo thứ tự ưu tiên đầu tư để bố trí vốn thực hiện trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 theo quy định.

6. Về bổ sung nhà máy cung cấp nước sạch Hòa Bình – Xuân Mai vào Quy hoạch cấp nước: Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình, Ban Chỉ đạo quy hoạch và đầu tư xây dựng Vùng Thủ đô và các cơ quan liên quan
nghiên cứu, xem xét trong quá trình xây dựng, thẩm định, trình Thủ tướng Chính
phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch cấp nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030.

7. Về triển khai đường cao tốc Hòa Lạc – Hòa Bình theo quy hoạch bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước: Bộ Giao thông vận tải phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình căn cứ yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội và nhu cầu vận tải để nghiên cứu, đề xuất khả năng đầu tư và
hình thức đầu tư tuyến đường theo quy mô cao tốc, phù hợp quy hoạch và đưa vào
kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025.

8. Về xây dựng đường ống kín dẫn nước, không sử dụng hồ Đầm Bài làm hồ trung chuyển nước thô và sơ lắng Dự án nhà máy nước sông Đà và triển khai các dự án đầu tư xung quanh hồ Đàm Bài: Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình, các cơ quan liên
quan và Nhà máy nước sông Đà xem xét, đề xuất phương án phù hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

9. Về hỗ trợ khắc phục, xử lý hậu quả thiên tai:

– Đối với dự án xử lý sạt lở đất khu vực phía Đông đồi Ông Tượng, thành phố Hòa Bình: Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ một phần từ nguồn dự phòng ngân sách
trung ương năm 2020 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số190/TB-VPCP ngày 27 tháng 5 năm 2020.

– Đối với dự án Khắc phục cấp bách sạt lở khu vực tổ 26 phường Đồng Tiến và đoạn Cầu Hòa Bình 3, thành phố Hòa Bình: Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất hỗ trợ dự án.

10. Về bổ sung vốn cho Dự án ổn định dân cư, phát triển kinh tế xã hội vùng hồ Sông Đà giai đoạn 2009 – 2020: Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình rà soát, tổng hợp vào danh mục các dự án của Tỉnh quản lý theo thứ tự ưu tiên đầu tư để bố trí vốn thực hiện trong kế hoạch đầu
tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 theo quy định.

11. Về hỗ trợ đầu tư hạ tầng du lịch quốc gia hồ Hòa Bình:

– Đối với việc hỗ trợ vốn ODA: Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình lập đề xuất dự án, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để thẩm định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt theo quy định.

– Đối với việc hỗ trợ từ nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2020 – 2025: Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình rà soát, tổng hợp vào danh mục các dự án của Tỉnh quản lý theo thứ tự ưu tiên đầu tư để bố trí vốn thực hiện trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025
theo quy định.

12. Về điều chỉnh điểm đầu quy hoạch đường cao tốc Hòa Bình – Mộc Châu, Sơn La: Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình thực hiện điều chỉnh trong quá trình lập quy hoạch đường cao tốc Hòa Bình – Sơn La.

13. Về chủ trương cho thuê dịch vụ môi trường rừng để đầu tư phát triển du lịch Núi Viên: Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình chỉ đạo các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thuê dịch vụ môi trường rừng để đầu tư phát triển du lịch sinh thái làm việc với Vườn Quốc gia Ba Vì là chủ rừng
để được hướng dẫn thực hiện, đảm bảo các quy định pháp luật hiện hành.

14. Về chủ trương xây dựng nhà máy xi măng Xuân Thiện Hòa Bình và bổ sung núi đá vôi Quèn Cốc tại xã Yên Bồng, huyện Lạc Thủy và các mỏ sét nguyên liệu vào quy hoạch vật liệu xây dựng làm nguyên liệu cho nhà máy: Bộ Xây dựng tính toán, cân đối cung cầu xi măng trên
toàn quốc và xem xét nhu cầu đầu tư bổ sung nhà máy xi măng Xuân Thiện Hòa Bình
để hướng dẫn thực hiện; trên cơ sở đó, Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các
Bộ, cơ quan liên quan đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc bổ sung quy
hoạch vùng nguyên liệu cho nhà máy. Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình thực hiện
việc điều chỉnh khu vực khoáng sản đá vôi núi Quèn Cốc ra khỏi khu vực cấm, tạm
thời cấm hoạt động khoáng sản theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản
số 74/TTg-CN ngày 13 tháng 01 năm 2020 và văn bản số 389/TTg-CN ngày 31 tháng 3
năm 2020.

15. Về đầu tư sân bay Hòa Lạc: Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu tổng thể, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

16. Về quy hoạch đô thị phía Đông Hòa Bình: Bộ Xây dựng nghiên cứu đề xuất của tỉnh Hòa Bình, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

17. Về tháo gỡ nút thắt trong phát triển các khu công nghiệp (quy định về tỷ lệ lấp đầy 60% các khu công nghiệp hiện có): Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

18. Về cấp gạo cho đồng bào bảo vệ rừng: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, hướng dẫn; báo cáo Thủ tướng Chính phủ các vấn đề vượt thẩm quyền.

19. Về đầu tư sân golf: Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình nghiên cứu tiềm năng, lợi thế và phương án phát triển phù hợp để đề xuất bổ sung vào quy hoạch.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
– Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên
và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
– Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hòa Bình;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP,
TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, CN, NN, TH, QHQT;
– Lưu: VT, QHĐP (3b). VMD

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Cao Lục

 

 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

CÔNG TY LUẬT WINCO, WINLAW, WINCOLAW

RELATED ARTICLES: