subvisual

Dịch vụ

SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Tra cứu:

 • Sáng chế
 • Giải pháp hữu ích
 • Kiểu dáng công nghiệp
 • Nhãn hiệu

Nộp đơn đăng ký xác lập quyền:

 • Sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, giống cây trồng, thiết kế bố trí mạch tích hợp
 • Nộp đơn
 • Theo đuổi đơn

Xử lý tranh chấp:

 • Phản đối/khiếu nại
 • Yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cập tạm thời
 • Xử lý xâm phạm quyền bằng biện pháp dân sự/hình sự/hành chính

Duy trì hiệu lực, gia hạn văn bằng, chuyển giao quyền:

 • Gia hạn hiệu lực văn bằng
 • Ghi nhận chuyển giao quyền sở hữu, chuyển chuyền sử dụng
 • Tư vấn định giá và đàm phán
 • Soạn thảo hợp đồng

Các dịch vụ khác:

 • Xin cấp lại/cấp phó bản văn bằng
 • Ghi nhận thay đổi tên/địa chỉ
 • Translation of documents
 • Registration of product quality
 • Application for plant protection products, pharmaceutical product license and licence of cosmetic registration & distribution.

 

LUẬT DOANH NGHIỆP/THƯƠNG MẠI

 • Tư vấn đầu tư
 • Thành lập doanh nghiệp
 • Xúc tiến thương mại
 • Thuế, quản lý tài chính
 • Luật lao động
 • Xử lý tranh chấp

Call Now