subvisual

Giống cây trồng

Chúng tôi cung cấp cho quý khách hàng những dịch vụ liên quan đến việc bảo hộ Giống cây trồng bao gồm:

  • Tư vấn và đại diện cho khách hàng trong việc đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới ở trong nước và nước ngoài.
  • Tư vấn bảo vệ quyền lợi của chủ sở hữu Văn bằng bảo hộ trước những hành vi xâm phạm quyền.
  • Đại diện cho khách hàng khiếu kiện như phản đối, kiến nghị thay đổi quyết định của Văn phòng bảo hộ giống cây trồng.

Vui lòng tham khảo thông tin đầy đủ dưới đây:

Tư vấn bảo hộ giống cây trồng

Điều kiện bảo hộ giống cây trồng theo quy định hiện nay

Quyền đối với giống cây trồng và xác lập quyền đối với giống cây trồng

Nguyên tắc bảo hộ quyền đối với giống cây trồng

 

——