subvisual

Kiểu dáng công nghiệp

Hướng dẫn nộp đơn đăng ký độc quyền
kiểu dáng công nghiệp tại Lào

Các thông tin cần cung cấp 

 1. Họ tên đầy đủ, địa chỉ và quốc tịch của người nộp đơn; 

 2. Họ tên đầy đủ, địa chỉ và quốc tịch của tác giả kiểu dáng; 

 3. Tên của kiểu dáng (thể hiện đối tượng cần đăng ký); 

 4. Số đơn ưu tiên, ngày ưu tiên và nước ưu tiên của đơn (trong trường hợp đơn có xin hưởng quyền ưu tiên). 

Các tài liệu cần cung cấp 

 1. Bản gốc Giấy Uỷ Quyền có công chứng;
  (pdf file
  word file )

 2. Bản gốc Giấy xác nhận việc chuyển nhượng (pdf file word file )  trong trường hợp người nộp đơn không đồng thời là tác giả kiểu dáng; 

 3. 07 bộ hình vẽ/ảnh chụp dùng để minh hoạ cho kiểu dáng. Các hình vẽ/ảnh chụp phải được thể hiện trên khổ giấy A4 (210mm x 297mm) và tất cả các hình vẽ/ảnh chụp phải có cùng tỷ lệ. Số lượng hình vẽ/ảnh chụp trong 01 bộ phải đủ để có thể thể hiện được kiểu dáng (kiểu dáng nhìn từ các phía khác nhau như: phía trên, bên trái, bên phải, phía trước, phía sau, và hình ảnh tổng thể của kiểu dáng); 

 4. Bản mô tả chi tiết; 

 5. Bản sao có xác nhận của đơn/tài liệu ưu tiên. 

Các thông tin cần chung 

 1. Các tài liệu nộp đơn phải bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp và bản dịch tiếng Lào phải được bổ sung trong thời hạn là 03 tháng tính từ ngày nộp đơn; 

 2. Thời hạn xin hưởng quyền ưu tiên theo Công ước Paris là 06 tháng tính từ ngày nộp đơn đầu tiên; 

 3. Thời gian từ khi nộp đơn cho đến khi cấp bằng là 06 tháng

 4. Thời hạn hiệu lực của Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp là 05 năm và có thể gia hạn thêm 02 lần liên tiếp.