subvisual

Bản quyền

Nhân lực

Đội ngũ luật sư của chúng tôi giàu kinh nghiệm và kiến thức trong về luật sở hữu trí tuệ Việt Nam và các điều ước quốc tế. Chúng tôi không những hỗ trợ khách hàng trong việc đăng ký, duy trì và thực thi quyền ở Việt Nam, mà còn hỗ trợ các cá nhân và doanh nghiệp Việt Nam nộp đơn đăng ký ở các nước trên thế giới. Chúng tôi dựa trên kinh nghiệm của mình cung cấp cho khách hàng các tư vấn mang tính thực tiễn trong suốt quá trình từ đăng ký đến cấp bằng, và thực thi quyền.

Dịch vụ 

  • Tư vấn về khả năng bảo hộ quyền tác giả;
  • Nghiên cứu về quyền sở hữu và khả năng bảo hộ;
  • Tư vấn về việc đăng ký, sử dụng và bảo hộ;
  • Thương lượng và soạn thảo hợp đồng liên quan tới việc sáng tạo, sở hữu, lixăng, chuyển nhượng và thu phí bản quyền (theo hợp đồng lixăng các đối tượng thuộc phạm vi bảo hộ của quyền tác giả;
  • Tư vấn về vi phạm và chống vi phạm quyền tác giả (bao gồm việc khởi kiện chống bên vi phạm); và
  • Giải quyết tranh chấp quyền tác giả.

——