subvisual

Kiểu dáng công nghiệp

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC NỘP ĐƠN XIN CẤP BẰNG ĐỘC QUYỀN

KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP TẠI VIỆT NAM

Thời hạn nộp đơn

Trường hợp xin hưởng quyền ưu tiên theo Công ước Paris, thì thời hạn để nộp đơn là 6 tháng kể từ ngày ưu tiên. Trường hợp không xin hưởng quyền ưu tiên thì đơn cần được nộp càng sớm càng tốt.

Các thông tin cn cung cp:

 1. Họ tên đầy đủ, địa chỉ, quốc tịch của người nộp đơn (có th là t chc hoc cá nhân);
 2. Họ tên đầy đủ, địa chỉ , quốc tịch của tác giả;
 3. Số đơn, ngày và quốc gia nộp đơn của đơn ưu tiên;
 4. Phân loại của kiểu dáng công nghiệp theo bảng phân loại Locarno. Trong trường hợp thông tin này không được cung cấp, chúng tôi sẽ phân loại và thu phí phân loại khi nộp đơn.

Các tài liu cn cung cp:

 1. Bộ hình vẽ/ảnh chụp minh họa cho kiểu dán, thông thường sẽ bao gồm các hình sau
  • Một hoặc nhiều hình phối cảnh
  • hình chiếu từ phía trước
  • hình chiếu từ phía sau
  • hình chiếu từ bên phải
  • hình chiếu từ bên trái
  • hình chiếu từ trên xuống
  • hình chiếu từ dưới lên
 1. Mô tả kiểu dáng: Nếu sản phẩm yêu cầu bảo hộ là sản phẩm không thông thường, xin vui lòng gửi cho chúng tôi mô tả ngắn gọn để hỗ trợ việc viết bản mô tả kiểu dáng khi nộp đơn.
 2. Giấy ủy quyền (không cần công chứng). (pdf file ) ( word.doc ) Thời hạn để nộp bản gốc giấy ủy quyền là trong vòng 1 tháng kể từ ngày nộp đơn và không gia hạn được.
 3. Tài liệu ưu tiên. Thời hạn để bổ sung tài liệu ưu tiên là 3 tháng kể từ ngày nộp đơn. Thời hạn này không gia hạn được.                                                                                                                                       

Lưu ý:

Kiểu dáng riêng phần chưa được bảo hộ tại Việt Nam. Ở Việt Nam, có 3 loại đơn kiểu dáng sau:

 1. Đơn yêu cầu bảo hộ một kiểu dáng của một sản phẩm.
 2. Đơn yêu cầu bảo hộ nhiều kiểu dáng của một sản phẩm.
 3. Đơn yêu cầu bảo hộ một bộ sản phẩm: Các sản phẩm có chung chức năng và có các đặc điểm cơ bản giống nhau có thể nộp trong cùng một đơn đăng ký. Tuy nhiên, điều này là không bắt buộc.

Thời hạn hiệu lực của 1 bằng độc quyền kiểu dáng là 5 năm kể từ ngày nộp đơn. Bằng kiểu dáng có hiệu lực kể từ ngày cấp bằng và được gia hạn hai lần liên tiếp, mỗi lần 5 năm (tối đa là 15 năm).

Thông tin chung:

– Thời hạn thẩm định hình thức đơn là 1 tháng kể từ ngày nộp đơn (nếu tất cả các tài liệu yêu cầu đã được nộp) hoặc từ ngày Cục SHTT nhận được đầy đủ các tài liệu yêu cầu , tùy theo ngày nào muộn hơn.

– Đơn kiểu dáng sẽ được công bố trên Công báo SHCN trong vòng 2 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ

– Thời hạn thẩm định nội dung là 7 tháng kể từ ngày công bố.

– Thực tế, thời gian từ ngày nộp đơn đến ngày cấp bằng thường trong khoảng 1 năm đên 2 năm.