subvisual

Cấp lại văn bằng bảo hộ

CẤP PHÓ BẢN/CẤP LẠI VĂN BẰNG BẢO HỘ

Đối với yêu cầu cấp phó bản/cấp lại Văng bằng bảo hộ (VBBH), hồ sơ cần bao gồm các tài liệu sau đây:

Đối với sáng chế:

 1. Hai (2) tờ khai yêu cầu cấp phó bản/cấp lại VBBH (theo mẫu 03-PBVB/GCN tại Phụ lục C của Thông tư 01/2007/TT-BKHCN);
 2. Giấy ủy quyền cho công ty Luật WINCO (nếu yêu cầu được nộp thông qua đại diện); (pdf file ) ( word.doc )
 3. Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí theo quy định.

Đối với nhãn hiệu:

 1. Hai (2) tờ khai yêu cầu cấp phó bản/cấp lại VBBH (theo mẫu 03-PBVB/GCN tại Phụ lục C của Thông tư 01/2007/TT-BKHCN);
 2. Hai (2) mẫu nhãn hiệu trùng với mẫu nhãn hiệu trong VBBH gốc;
 3. Giấy ủy quyền cho công ty Luật WINCO (nếu yêu cầu được nộp thông qua đại diện); (pdf file ) ( word.doc )
 4. Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí theo quy định.

Đối với kiểu dáng công nghiệp:

 1. Hai (2) tờ khai yêu cầu cấp phó bản/cấp lại VBBH (theo mẫu 03-PBVB/GCN tại Phụ lục C của Thông tư 01/2007/TT-BKHCN);
 2. Bộ ảnh chụp/bản vẽ kiểu dáng công nghiệp giống như bộ ảnh chụp/bản vẽ kiểu dáng công nghiệp trong VBBH gốc;
 3. Giấy ủy quyền cho công ty Luật WINCO (nếu yêu cầu được nộp thông qua đại diện); (pdf file ) ( word.doc )
 4. Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí theo quy định.