subvisual

Tái Cơ Cấu và Giải Thể

Dịch vụ 

Cùng với đội ngũ tư vấn doanh nghiệp, công ty chúng tôi cung cấp tới khách hàng nhiều dịch vụ trong lĩnh vực này, bao gồm:

  • Thẩm tra pháp lý doanh nghiệp;
  • Tư vấn về giải thể và pháp lý;
  • Tái cơ cấu doanh nghiệp, bao gồm cả chuyển đổi doanh nghiệp từ dạng này sang dạng khác, xây dựng lại đội ngũ quản lý, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp;
  • Giải thể, thanh lý, phá sản;

——