subvisual

Tranh Tụng

Đội ngũ luật sư WINCO với nhiều kinh nghiệm trong hoạt động tranh tụng đã tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng trong quá trình giải quyết các tranh chấp tại Toà án/ Trọng tài ở Việt Nam. Chúng tôi cũng đại diện thành công cho nhiều khách hàng nước ngoài trong quá trình giải quyết tranh chấp về thương mại, tài chính và lao động. Thành công của chúng tôi dựa vào sự hiểu biết sâu rộng về pháp luật, tập quán thương mại và văn hóa tại Việt Nam.

Các dịch vụ chính của chúng tôi bao gồm:

  • Tư vấn về các công việc cần triển khai trước khi tiến hành các thủ tục tố tụng theo quy định của pháp luật;
  • Đại diện cho khách hàng trước cơ quan có thẩm quyền cũng như đóng vai trò luật sư tranh tụng trước Tòa án/ Trọng tài tại Việt Nam;
  • Đóng vai trò trung gian giúp các bên giải quyết tranh chấp thông qua thương lượng và hoà giải;

——