subvisual

Đầu Tư Trực Tiếp Nước Ngoài

Chúng tôi tư vấn, phân tích chính sách đầu tư của Việt Nam và giúp nhà đầu tư soạn thảo, chuẩn bị hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án…

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

  • Tư vấn, phân tích chính sách đầu tư của Việt Nam, đặc biệt là các ưu đãi đầu tư.
  • Tư vấn, hỗ trợ nhà đầu tư trong việc đàm phán, ký kết hợp đồng liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh và các thoả thuận về đầu tư tại Việt Nam.
  • Tư vấn và giúp nhà đầu tư soạn thảo, chuẩn bị hồ sơ cần thiết để xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án; cung cấp dịch vụ đại diện pháp lý cho nhà đầu tư để thực hiện và hoàn tất các thủ tục đăng ký đầu tư cũng như các thủ tục sau giấy phép tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
  • Tư vấn các vấn đề pháp lý thường xuyên cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam liên quan đến các giao dịch thương mại, thuế, tài chính, lao động, đất đai, môi trường…

——