subvisual

Nhãn hiệu hàng hóa

THÔNG TIN CẦN CUNG CẤP

1.Tên đầy đủ, địa chỉ và quốc tịch của người nộp đơn;

 1. Mô tả nhãn hiệu: ý nghĩa, màu sắc. Nếu nhãn hiệu có chứa các chữ thuộc ngôn ngữ nước ngoài (không phải tiếng Anh), phải cung cấp phần dịch và phiên âm của các chữ tiếng nước ngoài đó sang tiếng Anh;
 2. Danh mục hàng hoá/dịch vụ sử dụng Nhãn hiệu và nếu có thể, (các) nhóm hàng hoá/dịch vụ của các hàng hoá/dịch vụ tương ứng theo bảng phân loại quốc tế (nếu biết);
 3. Quốc gia, số đơn và ngày nộp đơn của đơn đã nộp ở nước ngoài nếu xin hưởng quyền ưu tiên.

   TÀI LIỆU CẦN CUNG CẤP:

 1. Giấy uỷ quyền có xác nhận công chứng từ người nộp đơn (như mẫu đính kèm); (Bản sao Giấy uỷ quyền có thể được chấp nhận tại thời điểm nộp đơn đăng ký Nhãn hiệu, nhưng bản gốc phải được nộp trong vòng một tháng ngày kể từ ngày nộp đơn).
 2. 20 mẫu nhãn hiệu (kích thước không dưới 50mm x 50mm và không quá 80mm x 80mm);
 3. Bản sao có xác nhận tài liệu xin hưởng quyền ưu tiên và bản dịch tiếng Anh của tài liệu đó (nếu xin hưởng quyền ưu tiên).

THÔNG TIN CHUNG

 1. Kể từ ngày 01/02/2016, một đơn đăng ký Nhãn hiệu tại Lào có thể dùng để đăng ký cho một Nhãn hiệu với một hoặc nhiều nhóm hàng hoá/dịch vụ khác nhau;
 2. Thời gian từ khi nộp đơn đăng ký Nhãn hiệu đến khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký Nhãn hiệu theo quy định là 08-10 tháng. Tuy nhiên, do số lượng đơn lớn tại Cơ quan Đăng ký nhãn hiệu Lào, thời hạn này thường kéo dài hơn.
 3. Thời hạn bảo hộ nhãn hiệu  tại Lào là 10 năm kể từ ngày nộp đơn. Giấy chứng nhận Nhãn hiệu  có thể được gia hạn hiệu lực nhiều lần, mỗi lần 10 năm
 4. Giấy chứng nhận đăng ký Nhãn hiệu có thể bị đình chỉ hiệu lực theo yêu cầu của bất kỳ bên thứ ba nào nếu Nhãn hiệu không được sử dụng trong 5 năm liên tục mà không có lý do xác đáng.

HƯỚNG DẪN NỘP ĐƠN GIA HẠN TẠI LÀO

Tài liệu cần cung cấp:

 1. Bản gốc Giấy uỷ quyền được công chứng từ chủ sở hữu nhãn hiệu; ( word File ) ( pdf file )
 2. Bản sao (các) Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.