subvisual

Mua Bán và Sáp nhập

Đội ngũ luật sư chuyên về mua bán và chuyển nhượng chứng khoán riêng lẻ của Công ty cung cấp nhiều dịch vụ trong tất cả các giai đoạn của quá trình đầu tư, bao gồm thành lập quỹ đầu tư, đầu tư (bước đầu và các bước phát triển), mua chi phối, hiện thực danh mục đầu tư và thoái vốn.

Dịch vụ của chúng tôi trong lĩnh vực này:

  • Thẩm tra pháp lý doanh nghiệp;
  • Thành lập quỹ đầu tư/ công ty (bao gồm cả về mặt pháp lý và quy chế của việc thành lập quỹ, cơ cấu quỹ, tăng vốn);
  • Đầu tư vốn (bao gồm cả việc đàm phán, chuẩn bị hợp đồng góp vốn, thoả thuận về các giấy tờ có giá chuyển đổi, thỏa thuận cổ đông và các tài liệu đầu tư khác);
  • Quản lý danh mục, đầu tư vốn bổ sung, kế hoạch thưởng nhân viên và quản lý, tái cơ cấu vốn, tái cung cấp vốn, sáp nhập và tái cơ cấu;
  • Bán một phần tài sản, niêm yết trên thị trường chứng khoán.

——

Liên hệ Công ty Luật Winco

Trụ sở:

54 Phố Trần Quốc Vượng, Cầu Giấy, Hà Nội
ĐT   :   (84-24) 3 7628119 / (84-24) 3 7628185
Fax :   (84-24) 3 7628120 / (84-24) 3 7628526
E-mail:  winco@fpt.vn – patent@winco.com.vn
Website:  www.wincolaw.com.vn

Chi nhánh:

Lầu 2, Tòa nhà Harbour View Tower, 35 Nguyễn Huệ, Q1, TP. Hồ Chí Minh;
ĐT   :   (84-28) 3 8218291 * (84-28) 3 8214594 * Fax :   (84-28) 3 8218292
E-mail:     info@winco.com.vn – winco@fpt.vn – patent@winco.com.vn
Website:  www.wincolaw.com

Call Now