subvisual

Mẫu giấy ủy quyền & các mẫu khác

Giấy ủy quyền và Hợp đồng chuyển nhượng ở Việt Nam:

Giấy ủy quyền:  Power of Attorney

Giấy chuyển nhượng: Deed of Assignment Vietnam

 

Giấy ủy quyền và Hợp đồng chuyển nhượng ở Lào:

Giấy uỷ quyền:   Power of Attorney

 

Giấy ủy quyền và Hợp đồng chuyển nhượng ở Campuchia:

Giấy uỷ quyền: Power of Attorney

 

Giấy ủy quyền và Hợp đồng chuyển nhượng ở Myanmar:

Giấy uỷ quyền: Power of Attorney