Phùng Chí Công

Phùng Chí Công
Head of the Patent Department
Patent Attorney
Address: 54 Tran Quoc Vuong, Cau Giay, Hanoi, Vietnam

Công là luật sư sáng chế, không chỉ có kiến thức sâu rộng về sở hữu trí tuệ mà còn có kinh nghiệm trực tiếp trong các lĩnh vực kỹ thuật đa dạng, từ kỹ thuật robot (Phòng thí nghiệm cơ khí – Đại học Bách Khoa Hà Nội) đến kỹ thuật phần mềm (Trung tâm DASI – Đại học Khoa học và Technology), kỹ thuật thiết kế cơ khí (Everbridge Việt Nam; Cimas Engineering) và kỹ thuật sản xuất (Canon Việt Nam; Vicostone).

Công tư vấn cho khách hàng về các vấn đề và chiến lược bằng sáng chế tại Việt Nam, đồng thời xử lý các thủ tục khác liên quan đến bằng sáng chế và thiết kế. Công đã tốt nghiệp Cử nhân Kỹ thuật Cơ điện tử và Cử nhân Luật. Ông cũng đã nhận được Chứng chỉ Sinh vật học của Quỹ Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Chứng nhận của Văn phòng Sáng chế Nhật Bản và Học viện IP – Singapore.