Đất đang thế chấp ở ngân hàng có được bán không?

dat dang the chap o ngan hang co duoc ban khongCâu hỏi tư vấn: Tôi có mảnh đất thế chấp ở ngân hàng. Bây giờ tôi có việc gấp cần đến tiền nên muốn bán mảnh đất này, thì có bán được không?

Trả lời: Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới mục tư vấn hỏi đáp của công ty chúng tôi. Căn cứ theo quy định tại Khoản 8 Điều 320 Bộ luật Dân sự 2015, nghĩa vụ của bên thế chấp là không được bán, thay thế, trao đổi, tặng cho tài sản thế chấp trừ trường hợp quy định tại Khoản 4 Khoản 5 Điều 321 của Bộ luật này.

Khoản 4 và Khoản 5 Bộ luật Dân sự 2015 quy định như sau:

  1. Được bán, thay thế, trao đổi tài sản thế chấp, nếu tài sản đó là hàng hóa luân chuyển trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Trong trường hợp này, quyền yêu cầu bên mua thanh toán tiền, số tiền thu được, tài sản hình thành từ số tiền thu được, tài sản được thay thế hoặc được trao đổi trở thành tài sản thế chấp.

Trường hợp tài sản thế chấp là kho hàng thì bên thế chấp được quyền thay thế hàng hóa trong kho, nhưng phải bảo đảm giá trị của hàng hóa trong kho đúng như thỏa thuận.

  1. Được bán, trao đổi, tặng cho tài sản thế chấp không phải là hàng hóa luân chuyển trong quá trình sản xuất, kinh doanh, nếu được bên nhận thế chấp đồng ý hoặc theo quy định của luật.

Như vậy, bạn sẽ không được bán nhà đất của bạn nếu không có sự đồng ý của ngân hàng.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi. Nếu bạn cần tham khảo thêm ý kiến chuyên môn của chúng tôi, xin hãy liên hệ trực tiếp theo địa chỉ hoặc email.

RELATED ARTICLES: