KỂ TỪ NGÀY 1/3/2021, TIỀN NỢ ĐẤT SẼ ĐƯỢC TÍNH THEO BẢNG GIÁ MỚI

Ngày 26/10/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 79/2019/NĐ-CP sửa đổi Điều 16 Nghị định 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất.

Theo quy định của Điều 2 Nghị định 79, các hộ gia đình, cá nhân đã được ghi nợ tiền sử dụng đất trước ngày 01/3/2016 thì sẽ tiếp tục thanh toán tiền sử dụng đất còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận hoặc theo số tiền ghi trên Giấy chứng nhận đã được xác định theo đúng quy định của pháp luật đến hết ngày 28/2/2021.

Tuy nhiên, kể từ ngày 01/3/2021 trở về sau, các hộ gia đình, cá nhân sẽ có nghĩa vụ thanh toán số tiền sử dụng đất còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm trả nợ.

KE TU NGAY 1/3/2021 TIEN NO DAT SE DUOC TINH THEO BANG GIA MOI

Theo thông báo của Cục thuế TP Hà Nội, để đảm bảo việc thanh toán nợ tiền sử dụng đất theo chính sách và giá đất tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận, đề nghị các hộ gia đình, cá nhân rà soát, xem kỹ trên Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất của gia đình có còn được ghi nợ tiền sử dụng đất hay không. Trong trường hợp có ghi nợ tiền sử dụng đất mà chưa thanh toán nộp ngân sách Nhà nước thì đề nghị các hộ gia đình, cá nhân liên hệ với Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh các Quận, Huyện, Thị xã để được hướng dẫn thủ tục trả nợ theo chính sách quy định tại Nghị định 79 trước ngày 28/2/2021.

Giá đất của năm 2021 cao hơn giá đất tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận, vì vậy nếu không muốn bị tính tiền sử dụng đất cao hơn thì các hộ gia đình, cá nhân cần tránh thanh toán trả nợ sau ngày 28/2/2021.

bang gia dat thuoc dia ban dong da

NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN VIỆC TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT NỘP SAU NGÀY 01/3/2021 SẼ TĂNG MẠNH

Căn cứ theo Nghị định 45/2014/NĐ-CP, những đối tượng được ghi nợ tiền sử dụng đất gồm có: Hộ gia đình, cá nhân được chuyển mục đích sử dụng đất; được cấp Giấy chứng nhận phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9 Nghị định này và hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất tái định cư mà có khó khăn về tài chính, có nguyện vọng ghi nợ thì được ghi nợ số tiền sử dụng đất phải nộp trên Giấy chứng nhận sau khi có đơn đề nghị kèm theo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận hoặc hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất hoặc hồ sơ giao đất tái định cư hoặc có đơn xin ghi nợ khi nhận thông báo nộp tiền sử dụng đất.

Đối với những trường hợp nợ tiền sử dụng đất từ trước ngày 01/3/2016 đến thời điểm hiện tại vẫn chưa hoàn tất nộp thì kể từ ngày 01/3/2021, những trường hợp này sẽ phải nộp tiền sử dụng đất được tính theo bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 của Hà Nội, sử dụng hệ số K mới điều chỉnh gần đây. Mới đây, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký ban hành Quyết định 02/2021/QĐ-UBND điều chỉnh hệ số giá đất trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021. Nhìn chung, hệ số K của các quận đều tăng lên, với đỉnh điểm là hệ số K đối với thửa đất tại 04 quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng là 2,15. Đây là nguyên nhân dẫn đến việc tiền sử dụng đất của những trường hợp được ghi nợ phải nộp sẽ tăng lên.

NGUYEN NHAN DAN DEN VIEC TIEN SU DUNG DAT NOP SAU NGAY 01 3 2021 SE TANG MANH

Điều 2.1 Nghị định 79/2019/NĐ-CP quy định rằng đối với hộ gia đình, cá nhân đã được ghi nợ tiền sử dụng đất từ ngày 01/3/2016 đến trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thanh toán tiền sử dụng đất còn nợ theo số tiền ghi trên Giấy chứng nhận đã được xác định theo đúng quy định tại Nghị định số 45/2014/NĐ-CP trong thời hạn 5 năm từ ngày ghi nợ tiền sử dụng đất. Nếu vượt quá thời hạn này sẽ phải thanh toán tiền còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm trả nợ.

RELATED ARTICLES: