Philips yêu cầu Tòa án Tối cao Delhi ngăn Xiaomi bán những điện thoại vi phạm bằng sáng chế của hãng.

Philips đã tìm cách hạn chế việc sản xuất hoặc lắp ráp, nhập khẩu, bán, chào bán và quảng cáo một số mẫu điện thoại thông minh nhất định của Xiaomi.

philip kien xiaomi

Phiên điều trần tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 18 tháng 1 năm sau

Philips đã chuyển đơn kiện lên Tòa án Tối cao Delhi để cấm Xiaomi bán những chiếc điện thoại vi phạm bằng sáng chế của hãng. Philips đang nhằm hướng đến một lệnh của Tòa chống lại nhà sản xuất điện thoại thông minh Trung Quốc và các chi nhánh, nhân viên hoặc các đại lý của Xiaomi. Trong một tuyên bố được lưu hồ sơ mới đây, Tòa án đã yêu cầu Xiaomi và các bị cáo khác phải duy trì một số tiền nhất định trong tài khoản ngân hàng vận hành của họ ở Ấn Độ. Công ty chuyên sản xuất đồ điện tử tiêu dùng Philips cũng đồng thời yêu cầu một lệnh tạm ngừng nhập khẩu điện thoại thông minh của Xiaomi sang Ấn Độ, bao gồm các mẫu được nêu đích danh trong đơn kiện của họ.

Trong đơn của mình, Philips đã yêu cầu hạn chế việc sản xuất hoặc lắp ráp, nhập khẩu, bán, chào bán và quảng cáo, bao gồm cả thông qua các trang web của bên thứ ba một số điện thoại thông minh nhất định. Công ty cũng tìm cách chuyển đơn lên Tòa án để chống lại bất kỳ thiết bị hoặc mẫu mã điện thoại nào trong tương lai mà sử dụng Dịch vụ Viễn thông Di động Toàn cầu (UMTS) nâng cao (HSPA, HSPA +) và công nghệ LTE dẫn đến vi phạm bằng sáng chế của Philips.

philips xiaomi

Xiaomi đang duy trì số tiền Mười tỉ Rupee

Trong lệnh được thông qua vào ngày 27 tháng 11, Tòa án Tối cao Delhi đã buộc Xiaomi và các bị cáo khác phải duy trì một số tiền Mười tỉ Rupee trong tài khoản ngân hàng đang được vận hành ở Ấn Độ. Lệnh tòa có nội dung, “… các bị cáo phải duy trì trong tài khoản ngân hàng đang vận hành của họ ở Ấn Độ một số tiền Mười tỉ Rupee. Tuyên bố nêu trên đã được ghi lại. Rõ ràng là các bị cáo bị ràng buộc bởi lời khai do luật sư của họ đưa ra. Các bị cáo sẽ kê khai chi tiết của các tài khoản ngân hàng hoạt động ở Ấn Độ, nơi có số tiền Mười tỉ Rupee đang được duy trì, vào hoặc trước ngày 2 tháng 12 năm 2020 ”

Philips cũng tìm cách để được cấp một lệnh tạm thời chỉ đạo Ban Kiểm soát và Hải quan Trung ương ban hành các hướng dẫn cần thiết cho các cơ quan hải quan ở mọi cảng của Ấn Độ, bao gồm cả các sân bay, để hạn chế nhập khẩu thiết bị cầm tay của Xiaomi, bao gồm cả các mẫu máy được nêu đích danh trong đơn kiện.

Lệnh tòa cũng yêu cầu rằng sự hồi đáp của Xiaomi phải được nộp lại trong vòng bốn tuần. Trong đó nói thêm, “Ngoài ra, lời biện hộ nếu có, phải được nộp trong vòng hai tuần sau đó.” Phiên điều trần tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 18/1/2021.

LUẬT WINCO

SƯU TẦM

RELATED ARTICLES: