Đăng ký sáng chế cần chi phí hết bao nhiêu tiền trong năm 2021 ?

Ngày cập nhật: 07/11/2020 lúc 10:31:18

Sáng chế được pháp luật bảo hộ dưới hình thức cấp văn bằng. Khi tiến hành nộp đơn đăng ký sáng chế, ngoài việc chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, các cá nhân, tổ chức cũng cần phải biết cụ thể chi phí đăng ký sáng chế.

Bằng độc quyền sáng chế là gì?

Căn cứ khoản 1 Điều 92 Luật Sở hữu trí tuệ 2005, văn bằng bảo hộ ghi nhận chủ sở hữu:

 • sáng chế,
 • kiểu dáng công nghiệp,
 • thiết kế bố trí,
 • nhãn hiệu;
 • tác giả sáng chế,
 • kiểu dáng công nghiệp,
 • thiết kế bố trí,
 • đối tượng,
 • phạm vi ,
 • thời hạn bảo hộ.
 • văn bằng bảo hộ đối với sáng chế ,

/ gọi là Bằng độc quyền sáng chế.

Theo khoản 1 Điều 58 Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền sáng chế hoặc Bằng độc quyền giải pháp hữu ích.

– Bằng độc quyền sáng chế có hiệu lực từ ngày cấp và kéo dài đến hết 20 năm kể từ ngày nộp đơn.

– Để duy trì hiệu lực Bằng độc quyền sáng chế, chủ văn bằng bảo hộ phải nộp lệ phí duy trì hiệu lực.

Quyền đăng ký bằng độc quyền sáng chế.

Theo Điều 86 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 quy định cụ thể về quyền đăng ký sáng chế như sau:

– Tổ chức, cá nhân sau đây có quyền đăng ký sáng chế:

 •  Tác giả tạo ra sáng chế bằng công sức & chi phí của mình;
 •  Tổ chức, cá nhân đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất cho tác giả dưới hình thức giao việc, thuê việc, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác & thỏa thuận đó không trái với quy định về đăng ký sáng chế được tạo ra do sử dụng cơ sở vật chất – kỹ thuật, kinh phí từ ngân sách nhà nước;

– Chính phủ quy định quyền đăng ký đối với

 • sáng chế,
 • kiểu dáng công nghiệp,
 • thiết kế bố trí được tạo ra do sử dụng cơ sở vật chất – kỹ thuật, kinh phí từ ngân sách NN.

– Trường hợp nhiều tổ chức, cá nhân cùng nhau tạo ra hoặc đầu tư để tạo ra sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí thì các tổ chức, cá nhân đó đều có quyền đăng ký & quyền đăng ký đó chỉ được thực hiện nếu được tất cả các tổ chức, cá nhân đó đồng ý.

– Người có quyền đăng ký theo quy định trên có quyền chuyển giao quyền đăng ký cho tổ chức, cá nhân khác dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản, để thừa kế hoặc kế thừa theo quy định của pháp luật, kể cả trường hợp đã nộp đơn đăng ký.

Chi phí đăng ký sáng chế (Ảnh minh hoạ)

Chi phí đăng ký sáng chế?

Căn cứ Thông tư 263/2016/TT-BTC, chi phí đăng ký bảo hộ sáng chế được quy định như sau:

Danh mục phí, lệ phí

Mức thu (nghìn/đồng)

Lệ phí nộp đơn

150

Lệ phí cấp văn bằng

120

Phí thẩm định đơn đăng ký sở hữu công nghiệp. Phí thẩm định hình thức bằng 20% mức thu, phí thẩm định nội dung bằng 80% mức thu

900

Phí tra cứu thông tin nhằm phục vụ việc thẩm định

600

Phí công bố thông tin về sở hữu công nghiệp

120

Phí đăng bạ thông tin về sở hữu công nghiệp

120

Phí kiểm tra sơ bộ về mặt hình thức đơn sáng chế quốc tế để nộp cho văn phòng quốc tế và cơ quan tra cứu quốc tế

300

Như vậy, chi phí đăng ký sáng chế bao gồm cả phí và lệ phí. Ngoài chi phí trên, việc đăng ký sáng chế có thể mất thêm phí “dịch vụ” nếu cá nhân, tổ chức không thể tự thực hiện đăng ký.
Nếu có vướng mắc khi thực hiện thủ tục đăng ký sáng chế hoặc các vấn đề pháp lý sở hữu trí tuệ khác, bạn đọc vui lòng liên hệ +(8424) 37628119 để được hỗ trợ nhanh nhất.

Nguồn luatvietnam.vn

RELATED ARTICLES: