HỎI ĐÁP VỀ LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ DÀNH CHO SINH VIÊN NGÀNH LUẬT

Ngày cập nhật: 07/04/2023 lúc 11:23:58

hoi dap so huu tri tue cho sinh vien nganh luat

 

CÂU 1: PHÂN TÍCH VÀ NÊU Ý NGHĨA NGUYÊN TẮC NỘP ĐƠN ĐẦU TIÊN? Nguyên tắc này áp dụng cho những đối tượng nào?

Trong sở hữu công nghiệp thì không thể nào tránh khỏi tình trạng nhiều đơn đăng ký bảo hộ cho đối tượng thuộc quyền sở hữu công nghiệp/ SHTT trùng hay có tương tự nhau cùng nộp để xin cấp văn bằng bảo hộ thì Nguyên tắc nộp đơn đầu tiên “first to file” ra đời để xử lý vấn đề này.

-Thứ nhất: Điều 90 Luật Sở hữu trí tuệ quy định về nguyên tắc nộp đơn đầu tiên trong trường hợp có nhiều đơn đăng ký các sáng chế trùng hoặc tương đương nhau, thì Bằng bảo hộ chỉ được cấp cho sáng chế theo đơn hợp lệ có ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn sớm nhất trong số những đơn đáp ứng các điều kiện để được cấp Bằng bảo hộ.

-Thứ hai: Theo quy định tại khoản 3 Điều 90 Luật Sở hữu trí tuệ, trong trường hợp có nhiều đơn đăng ký để được cấp Bằng bảo hộ là sáng chế và cùng có ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn sớm nhất thì Bằng bảo hộ chỉ được cấp cho đối tượng của một đơn duy nhất trong số các đơn đó. Trường hợp này, các chủ thể có quyền nộp đơn cùng nhau thỏa thuận về việc cấp bằng sáng chế cho ai. Nếu không tỏa thuận được thi các đối tượng của các đơn yêu cầu bảo hộ bị từ chối cấp Bằng bảo hộ. Nguyên tắc này thể hiện viêc cấp Bằng bảo hộ chỉ cấp cho một sáng chế có nội dung trùng hoặc không khác biệt của nhiều chủ thể sáng tạo độc lập tạo ra giải pháp kỹ thuật.

  • Ý nghĩa nguyên tắc nộp đơn đầu tiên trong Sở hữu trí tuệ nói chung:

– Đảm bảo cho việc một đối tượng quyền sở hữu công nghiệp chỉ được cấp cho một người duy nhất;

– Không cho phép chậm trễ trong việc nộp đơn nếu muốn được cấp văn bằng bởi nó được coi như một công cụ tạo nên sức bật thúc đẩy việc nộp đơn được tiến hành nhanh chóng và hiệu quả;

– Đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu, sáng tạo;

– Nâng cao ý thức của chủ thể sở hữu công nghiệp trong việc nộp đơn sớm;

– Giúp cơ quan nhà nước không cần phải “căng não” để quyết định chủ thể nào được cấp văn bằng và cũng ít nảy sinh tranh chấp hơn.

  • Ý nghĩa nguyên tắc nộp đơn đầu tiên đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp

– Đối với sáng chế nếu có nhiều đơn đăng ký sáng chế trùng hoặc tương tự nhau thì Bằng độc quyền sáng chế chỉ được cấp cho sáng chế có đơn hợp lệ có ngày ưu tiên hoặc ngày nộp sớm nhất.

– Đối với kiểu dáng công nghiệp nếu có nhiều đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp trùng hoặc không khác biệt đáng kể với nhau thì Bằng độc quyền KDCN chỉ được cấp cho kiểu dáng có đơn hợp lệ có ngày ưu tiên hoặc ngày nộp sớm nhất.

– Nếu có nhiều đơn hợp lệ có cùng ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn sớm nhất thì Bằng độc quyền sáng chế và kiểu dáng công nghiệp chỉ được cấp cho đối tượng của 1 đơn duy nhất trong số các đơn theo thỏa thuận của tất cả những người nộp đơn. Trường hợp không thỏa thuận được thì các đối tượng tương ứng của các đơn sẽ bị từ chối cấp

  • Ý nghĩa nguyên tắc nộp đơn đầu tiên đối với nhãn hiệu

– Nếu có nhiều đơn của nhiều người hoặc của cùng 1 người đăng ký các nhãn hiệu trùng. Hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhau dùng cho các sản phẩm. Dịch vụ trùng hoặc tương tự với nhau thì GCN sẽ chỉ được cấp cho đơn hợp lệ có ngày ưu tiên hoặc ngày nộp sớm nhất.

– Nếu có nhiều đơn hợp lệ có cùng ngày ưu tiên. Hoặc ngày nộp đơn sớm nhất thì Văn bằng bảo hộ chỉ được cấp cho đối tượng của 1 đơn duy nhất trong số các đơn theo thỏa thuận của tất cả những người nộp đơn. Trường hợp không thỏa thuận được thì các đối tượng tương ứng của các đơn sẽ bị từ chối cấp.

Lưu ý: Ngày ưu tiên là 1 trong những quy định trong điều ước quốc tế về SHCN. Các nước thành viên của Công ước Paris về sở hữu công nghiệp. Công ước PCT về bảo hộ sáng chế.

Trên đây là những phân tích nguyên tắc nộp đơn đầu tiên trong sở hữu công nghiệp. Vì vậy, qua việc này chủ sở hữu sẽ chủ động hơn trong việc nộp đơn để bảo đảm mọi quyền lợi.

Hy vọng qua câu trả lời trên bạn đã hiểu rõ hơn về nguyên tắc nộp đơn đầu tiên đối với các đối tượng sở hữu trí tuệ như: nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế …

RELATED ARTICLES: